Betingelser og vilkår

Betingelser leietaker/sjåfør:

Leietaker må være fylt 25 år og hatt gyldig førerkort klasse B i minimum 5 år.
Førerkort må sendes bilde av ved booking.


Bestilling:
Ved bestilling undertegner leietaker en avtale, Samtidig innbetales 12 000,- i depositum inn på
konto: 1506 71 29072 og merkes depositum.
Kontrakten er gyldig når depositum er innbetalt.
Vi holder ikke av bilen i perioden før depositum er betalt.
Du vil motta en faktura ca 30 dager før din leieperiode på oppgitt e-post adresse for det resterende.
Dette må være betalt på vår konto senest 10 dager før leieperioden.

Ut/innlevering:

Utleveringsadresse er Litlabergsvegen 5, 5379 Steinsland, dersom ikke annet er avtalt.
Utlevering mellom 16:00-19:00
Innlevering innen klokken 12:00
Ønsker du å hente/levere bilen til andre tidspunkt tar du kontakt med oss så tidlig som mulig.
Ved for sen tilbakelevering belastes 500,- pr time dersom ikke annet er avtalt.
Bobilen skal leveres tilbake med full dieseltank.

Rengjøring/Tømming:

Bobilen skal være rengjort inni og utvendig, toalett og spillvanns tank skal være tømt og kopper
og kar skal være vasket opp, tørket og på plass i skapene. Dersom dette ikke er gjort påløper rengjøringsgebyr
+ ekstragebyr på 500,-

Gebyr for ikke tømt spillvanns tank: kr 500,-
Gebyr for ikke tømt og rengjort toalett: kr 1500,-
Gebyr for manglende rengjøring: kr 1500,-
Gebyr for manglende oppvask: kr 300,-


Avbestilling:

Ved eventuell avbestilling av leie blir det trukket 2500,- av depositum. Dersom avbestilling skjer
mindre enn 14 dager før avreise trekkes 5000,- av depositum. Resten av depositumet overføres
tilbake til dere.


Leietakers ansvar:


Bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a å
kontrollere og etterfylle evt nødvendig olje og vann på radiator. Leietaker er ansvarlig for den
daglige kontrollen av bilen, der inngår kontroll av dekk, løse hjulbolter m.m.
Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket.
Bobilen er røykfri og dyrefri.


Bilen er utstyrt med autopass-brikke. Passeringer vil bli fakturert eventuelt trukket fra depositumet i
ettertid.


Parkeringsbøter, ulovlige bompasseringer og lignende eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, som
leietaker ikke har oppgjort, belastes leietaker i ettertid. I tillegg kommer et gebyr på 500,-
Dersom uforutsette problemer oppstår, er leietaker pliktig å ta kontakt med Forlandia AS så fort
som mulig for å løse problemet. Om noe går i stykker er det greit at vi får beskjed så tidlig som
mulig for å ha mulighet å få tak i evt nye deler til bilen skal leies bort til andre. Erstatning for
eventuelt redusert bruk av bobilen gis ikke for feil og mangler som kun rapporteres ved
tilbakelevering.


Forsikring:

Bobilen er forsikret med full kasko.
Det er viktig å merke seg følgende punkter:

  • Forsikringen dekker ikke skade/uhell dersom fører er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
  • Forsikringen dekker ikke skader påført bilen som resultat av uaktsom kjøring.
  • Ved trafikkskade/uhell skal det skrives en skademelding og Forlandia AS skal varsles umiddelbart.
  • Innvendige skader dekkes ikke av forsikringen og vil bli taksert av utleier og trukket fra depositum eller fakturert ved overstigelse av depositum.
  • Depositum vil bli holdt tilbake til takst er utarbeidet. Vær obs på at i høysesong hvor bobilen er utleid over lengre perioder utføres takst som regel utenom utleie, og det kan derfor ta litt tid før oppgjøret er endelig.
  • Skade på andre når bobilen står i ro, for eksempel dørdunking dekkes ikke av forsikringen.
  • Ved ran eller tyveri dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen. Det anbefales en egen reiseforsikring for leietaker.
  • Ved fylling av feil drivstoff, bruk av avgiftsfri diesel, eller annen skade på bil og utstyr som ikke dekkes av forsikringen, dekkes utgiftene i sin helhet av leietaker.

Havari:

Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie dersom det oppstår skade eller motorhavari og lignende på den bestilte bobil. Innbetalt depositum og leie fås da tilbake for resterende dager hvis dette oppstår og leietaker er uforskyldt.

Leieprisen:

Leiesummen og depositum skal være innbetalt på konto før utlevering. Leieprisen er basert på at man kjører i snitt 300 kilometer pr dag.

Utover det betales 3,50kr. Pr. kilometer.

Dette avregnes ved tilbakelevering.

Depositum:

Depositum er på 12 000,-

Dersom bobilen leveres tilbake til avtalt tid, rengjort og uten skade, tilbakebetales dette i sin helhet innen 5 dager etter innlevering. Bompasseringer og ferger avregnes fra depositumet før det betales tilbake.

Ved uhell/skade, mangel på rengjøring osv. belastes leier i hht. leieavtalen. Uhell/skade vill bli trukket fra depositum og leietaker vil bli fakturert ved overstigelse av depositum.

Framleie:

Det er ikke tillatt med framleie til en 3.part.

Det vil bli gitt en enkel grunnopplæring på bilens funksjoner før dere reiser, men skulle det være noe underveis så nøl ikke med å ta kontakt med oss så skal vi hjelpe dere så godt vi kan!

GOD BOBILTUR!